English Grammar 系列-動詞片語verb phrase

Kuantitas

Ringkasan

+
English Grammar 系列-動詞片語verb phrase 中文詳解及練習, 全書86頁, 附答案。 什麼是片語(phrase)? 片語又稱詞組、短語,是指一個或多個詞組成的,具有中心詞的語法性質,內部成分在語義和句法上都能搭配,但可能未形成完整命題,也沒有語調的一種語法單位。通常一個片語可以是詞的任意聚合,故一個詞也可以組成片語乃至句子。

Rincian Produk

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        一,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Anda mungkin juga suka